JFK - The Secret Archives - NRC audio (2024)

JFK - The Secret Archives - NRC audio (1)

NPO Luister / AVROTROS

In ‘JFK - The Secret Archives’ zetten journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hun onderzoek naar de moord op John F. Kennedy voort. Op een Amerikaanse veilingsite stuiten ze op een uitgebreid archief van een Amerikaanse privé detective die vijftig jaar onderzoek deed naar de moord. Ze kopen het archief en halen het naar Nederland. Informatie uit dat archief brengt ze naar New Orleans, waar ze de minnares van Lee Harvey Oswald ontmoeten. Die vertelt over een geheim overheidsproject waar ze samen aan werkten in de zomer van 1963. Was Oswald CIA?

‘JFK - The Secret Archives’ is het vervolg op het succesvolle seizoen ‘JFK - The Missing Link’. Om antwoord te krijgen op de vraag of de moord op John F. Kennedy een samenzwering was, doken Babs en Lammert in 2023 in een spannend onderzoek naar de moord door de Nederlandse journalist Willem Oltmans. Die raakte bevriend met een Amerikaanse oliebaron van Russische komaf die aan het eind van zijn leven bekende Lee Harvey Oswald instructies te hebben gegeven voor de moord op JFK. Wie was deze George De Mohrenschildt en sprak hij de waarheid? In het spoor van Oltmans werd in ‘JFK - The Missing Link’ zijn onderzoek in Nederland en Amerika voortgezet.

Beschikbare afleveringen

 • Trailer 'JFK - The Missing Link'

  Was de moord op John F. Kennedy een samenzwering? In JFK: The Missing Link duiken journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin in een spannend onderzoek naar de moord door de Nederlandse journalist Willem Oltmans. Die raakte bevriend...

 • #1 - De Moord op JFK (S01)

  Babs en Lammert zijn in Dallas, waar op 22 november 1963 Kennedy werd vermoord. Lee Harvey Oswald ontkent de moord te hebben gepleegd. Hij wordt twee dagen later zelf doodgeschoten door Jack Ruby, die zegt dat de waarheid nooit boven...

 • #2 - Oltmans, Oswald en De Mohrenschildt (S01)

  Willem Oltmans raakt geïntrigeerd door de moord op JFK nadat hij naast de moeder van Oswald zit in een vliegtuig. Oltmans interviewt haar evenals Officier van Justitie Jim Garrison uit New Orleans, die er van overtuigd is dat Oswald...

 • #3 - De Warren Commissie en de CIA (S01)

  Jim Garrison stelt dat de CIA achter de moord op Kennedy zit. Babs en Lammert duiken in de miljoenen vrijgegeven documenten over de moord op JFK, op zoek naar aanwijzingen voor een eventuele link tussen De Mohrenschildt en de CIA en...

 • #4 - Dallas (S01)

  Oltmans vindt steeds meer aanwijzingen dat er sprake moet zijn geweest van een andere schutter. In Dallas bezoeken Babs en Lammert de plek waar JFK is vermoord en spreken ze met Kennedy-historicus Stephen fa*gin van het Sixth Floor...

 • #5 - De Vrienden van Oswald (S01)

  Het huis in Dallas waar Oswalds vrouw en kinderen woonden en hij zelf de nacht voor de moord verbleef, is nu een museum. Babs en Lammert sporen de hospita van destijds op, de inmiddels 92-jarige Ruth Paine. Zij vertelt over haar eerste...

 • #6 - De Mohrenschildts Dood (S01)

  Op 29 maart 1977, enkele weken na zijn verdwijning uit Brussel, wordt George de Mohrenschildt dood gevonden in een huis in Florida. Babs en Lammert reconstrueren aan de hand van het officiële politierapport wat er is gebeurd. In New...

 • Trailer 'JFK - The Secret Archives'

  Heb je 'JFK - The Missing Link' al geluisterd? Dan is het tijd voor het tweede seizoen: 'JFK - The Secret Archives'. Daarin zetten journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hun onderzoek naar de moord op John F. Kennedy voort. Op een...

 • #1 - Het archief (S02)

  Babs en Lammert vinden een geheim archief van een Amerikaanse privé detective die vijftig jaar lang onderzoek deed naar de moord op John F. Kennedy. Met behulp van twee studenten en Kennedy-onderzoeker Perry Vermeulen gaan ze op zoek...

 • #2 - Lee en de CIA (S02)

  In het archief zit een mysterieuze memo over Oswalds banden met de CIA, maar is het echt? Uit een andere memo blijkt dat Oswald vanuit zijn cel iemand heeft proberen te bellen in Raleigh (North Carolina). Wie probeerde Oswald met zijn...

 • #3 - De minnares van Oswald (S02)

  Na een enerverende reis ontmoeten Babs en Lammert in New Orleans Judyth Vary Baker die hun over haar eerste ontmoeting met Lee vertelt en over hun liefdesrelatie. Wat deed zij als jonge, veelbelovende, getalenteerde kankeronderzoekster...

 • #4 - Het biologische wapen (S02)

  Wat was dat geheime overheidsproject waar Judyth en Lee aan meewerkten? En wat was de rol daarbij van Dr. Mary Sherman en David Ferrie? Babs en Lammert gaan langs de plekken waar Judyth samen met Lee werkte aan dit project. Langzaam bij...

JFK - The Secret Archives - NRC audio (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 6642

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.